Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [Drabbles][Ikon] Chung phòng với Bobbin Full
13,194 lượt đọc 1,134 bình chọn LazyIvy
Đọc truyện [YG] Khi gà YG dùng facebook... Full
19,417 lượt đọc 1,801 bình chọn LazyIvy