Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Đại thiếu gia, em lạy cậu! [FULL] Full
8,481,070 lượt đọc 306,837 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin? [FULL] Full
5,967,181 lượt đọc 182,998 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Làm dâu nhà phú ông [FULL] Full
4,046,015 lượt đọc 202,447 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Ngoại truyện On-Going
268,584 lượt đọc 11,884 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Tây Thu tiểu công chúa [FULL] Full
2,999,808 lượt đọc 175,791 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Em là nhà [FULL] Full
7,956,858 lượt đọc 287,412 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Lẽ nào em không biết? On-Going
4,915,943 lượt đọc 39,012 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Về đi anh...nơi đây em vẫn đợi!!! [FULL] Full
2,888,548 lượt đọc 104,023 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Bồ công anh nở muộn On-Going
643,269 lượt đọc 36,992 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Anh bán cám lợn [FULL] Full
792,948 lượt đọc 33,579 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Em như nắng mai rực rỡ [FULL] Full
619,725 lượt đọc 36,289 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Tiểu hồ ly và quốc vương [FULL] Full
569,989 lượt đọc 29,263 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Bách Khoa Yêu Thương On-Going
449,362 lượt đọc 24,461 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Giậu mồng tơi năm ấy On-Going
368,857 lượt đọc 21,087 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Vì vợ là vợ anh [FULL] Full
3,104,319 lượt đọc 131,396 bình chọn LanRa7