Đọc truyện Ngoại truyện

281,017 12,437Writing

LanRa7

Đọc truyện Tây Thu tiểu công chúa [FULL]

3,156,060 184,491Full

LanRa7

Đọc truyện Em là nhà [FULL]

8,290,326 303,742Full

LanRa7

Đọc truyện Làm dâu nhà phú ông [FULL]

4,281,362 213,169Full

LanRa7

Đọc truyện Bồ công anh nở muộn

910,279 52,131Writing

LanRa7

Đọc truyện Bách Khoa Yêu Thương [FULL]

546,074 30,404Full

LanRa7

Đọc truyện Anh bán cám lợn [FULL]

822,354 35,232Full

LanRa7

Đọc truyện Lẽ nào em không biết?

5,250,817 201,278Writing

LanRa7

Đọc truyện Vì vợ là vợ anh!

3,260,012 136,345Writing

LanRa7