Đọc truyện Bồ công anh nở muộn [FULL]

1,156,144 64,898Full

LanRa7

Đọc truyện Làm dâu nhà phú ông [FULL]

4,442,929 218,927Full

LanRa7

Đọc truyện Tây Thu tiểu công chúa [FULL]

3,302,769 192,013Full

LanRa7

Đọc truyện Em là nhà [FULL]

8,532,524 312,869Full

LanRa7

Đọc truyện Ngoại truyện

289,825 12,778Writing

LanRa7

Đọc truyện Chị dâu em chồng

150,232 7,360Writing

LanRa7

Đọc truyện Bách Khoa Yêu Thương [FULL]

577,733 31,945Full

LanRa7

Đọc truyện Anh bán cám lợn [FULL]

841,461 36,275Full

LanRa7

Đọc truyện Lẽ nào em không biết?

5,420,347 207,718Writing

LanRa7

Đọc truyện Vì vợ là vợ anh!

3,370,491 140,606Writing

LanRa7