Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Nữ Phụ Đại Sủng Full
1,041,861 lượt đọc 34,164 bình chọn LanMoonSn
Đọc truyện [BH] Nữ Phụ Yêu Nữ Chính On-Going
9,399 lượt đọc 857 bình chọn LanMoonSn
Đọc truyện Trọng Sinh Lãnh Huyết Nữ Phụ On-Going
641 lượt đọc 60 bình chọn LanMoonSn
Đọc truyện Xuyên Hệ Thống Dụ Dỗ Sói Đói On-Going
1,494 lượt đọc 102 bình chọn LanMoonSn
Đọc truyện [NP, Tạm Drop] Nam Thần Xuyên Sách On-Going
706 lượt đọc 71 bình chọn LanMoonSn
Đọc truyện Này Osin! anh yêu em ! On-Going
760 lượt đọc 54 bình chọn Thaomun2
Đọc truyện [Nữ Phụ] Sủng Vật Của Quỷ On-Going
127 lượt đọc 19 bình chọn LanMoonSn
Đọc truyện Bang Chủ Biết Yên💓 On-Going
49 lượt đọc 0 bình chọn MonMon711
Đọc truyện [Markson] Thế Giới Của Tiểu Thụ Gia Nhĩ Full
12,856 lượt đọc 841 bình chọn nganmoon2002
Đọc truyện CÓ YÊU VÀ RẤT YÊU  (MYUNGYEON) Full
5,363 lượt đọc 201 bình chọn YOJI1997
Đọc truyện [TRANS][HYUCKHEI/LUCHAN] Starry Night Full
1,878 lượt đọc 200 bình chọn minmon12
Đọc truyện Trả Test On-Going
97 lượt đọc 10 bình chọn -__Ciara__-
Đọc truyện [AllJoon] Đoản :) On-Going
31,756 lượt đọc 5,324 bình chọn Kim_Mask