Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [BTS AND A. R. M. Y]  YOU NEVER WALK ALONE On-Going
80 lượt đọc 2 bình chọn KarryloveN
Đọc truyện (TFBOYS) Nhật Kí Của Một Fangirl On-Going
3 lượt đọc 3 bình chọn benvy1111
Đọc truyện [ Khải Thiên / Khải Nguyên ] Nghịch Tình Full
27,476 lượt đọc 1,602 bình chọn tacquan
Đọc truyện [Khải Nguyên] [NC17]BÉ CON TỔNG TÀI Full
172,743 lượt đọc 10,015 bình chọn bocapbungden
Đọc truyện [Shotfic][Khải Nguyên] Liệu Có Còn Kịp? On-Going
113 lượt đọc 16 bình chọn karrythu21986
Đọc truyện [Fanfic][Khải Nguyên] Đồ Đáng Ghét! Em Yêu Anh On-Going
3,286 lượt đọc 557 bình chọn PunKarry2299
Đọc truyện [KarryKai] Tổng Hợp Đoản Văn On-Going
1,148 lượt đọc 172 bình chọn Karry_Yinn_2191999