Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [Oneshot][Binhwan] Your Warmth Full
514 lượt đọc 44 bình chọn Jianvip1112
Đọc truyện [Oneshot][Binhwan][K] Hyung, my dream is... Full
392 lượt đọc 41 bình chọn Jianvip1112
Đọc truyện [Oneshot][BIHI][K]Thay đổi bạn trai thiên tài On-Going
218 lượt đọc 23 bình chọn Jianvip1112
Đọc truyện [Oneshot][Guilun][K] Ngốc nghếch đáng yêu On-Going
329 lượt đọc 8 bình chọn Jianvip1112
Đọc truyện [Oneshot][Guilun][K] Thần chết On-Going
217 lượt đọc 4 bình chọn Jianvip1112
Đọc truyện [Oneshot][BIHI][K]Lời tỏ tình bị từ chối On-Going
173 lượt đọc 11 bình chọn Jianvip1112
Đọc truyện [Oneshot][Tỷ Hoành][T] Như gần như xa On-Going
1,493 lượt đọc 116 bình chọn Jianvip1112
Đọc truyện [Oneshot][Hàng Trình][K] Linh dược tình yêu On-Going
1,319 lượt đọc 85 bình chọn Jianvip1112
Đọc truyện [Oneshot][Daragon][K] Chúng ta... đã chia tay! On-Going
138 lượt đọc 5 bình chọn Jianvip1112
Đọc truyện The Look Wattpad On-Going
206 lượt đọc 38 bình chọn _DeoKimchi_