Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [ĐM - hoàn] 2013 Full
80,148 lượt đọc 3,986 bình chọn Jenjen131
Đọc truyện [ĐM - hoàn] THUẦN PHỤC Full
600,600 lượt đọc 21,248 bình chọn Jenjen131
Đọc truyện [ĐM - hoàn] Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú Full
302,834 lượt đọc 12,009 bình chọn Jenjen131
Đọc truyện [ĐM - hoàn] Trọng sinh chi Cố Thanh Full
635,817 lượt đọc 27,413 bình chọn Jenjen131
Đọc truyện [ĐM - hoàn] Mùa hè của Diệp Xuyên Full
134,382 lượt đọc 5,169 bình chọn Jenjen131
Đọc truyện [ĐM - hoàn] Độc Gia Chuyên Sủng Full
121,016 lượt đọc 5,266 bình chọn Jenjen131
Đọc truyện [ĐM - hoàn] Hành lá Full
76,344 lượt đọc 3,071 bình chọn Jenjen131
Đọc truyện [ĐM - hoàn] Bản tình ca nhỏ Full
73,099 lượt đọc 2,301 bình chọn Jenjen131
Đọc truyện [ĐM - hoàn] Trọng sinh chi cự ái Full
75,780 lượt đọc 2,398 bình chọn Jenjen131
Đọc truyện [ĐM - hoàn] Lăng Nhiễm trọng sinh Full
51,081 lượt đọc 2,186 bình chọn Jenjen131
Đọc truyện [ĐM - hoàn] Phối giác Full
96,376 lượt đọc 3,477 bình chọn Jenjen131
Đọc truyện [ĐM - hoàn] Hắc Hồ Bạch Lang Full
31,579 lượt đọc 1,654 bình chọn Jenjen131
Đọc truyện [ĐM - hoàn] Đại dương xanh thẳm Full
31,007 lượt đọc 2,202 bình chọn Jenjen131
Đọc truyện [ĐM - hoàn] Tặng hoa cho Bách Đồ Full
25,426 lượt đọc 696 bình chọn Jenjen131
Đọc truyện [ĐM - hoàn] Khuynh tâm Full
27,243 lượt đọc 880 bình chọn Jenjen131