Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Hàn Ngu Chi Tống Nghệ Tưởng Tượng On-Going
1,596 lượt đọc 12 bình chọn botebeto
Đọc truyện Mỹ Mạn Virus Nguyên Hình On-Going
903 lượt đọc 2 bình chọn botebeto
Đọc truyện Hollywood Bí Mật Hoa Viên On-Going
1,603 lượt đọc 1 bình chọn botebeto
Đọc truyện Ác Ma Giải Trí Biên Niên Sử On-Going
1,562 lượt đọc 14 bình chọn botebeto
Đọc truyện Cực Hạn Tiêu Hao On-Going
525 lượt đọc 6 bình chọn botebeto
Đọc truyện Hollywood Chi Đế Quốc Quật Khởi On-Going
589 lượt đọc 0 bình chọn botebeto
Đọc truyện Hàn Ngu Chi Hoàng Triều Phục Hồi (End) Full
1,504 lượt đọc 9 bình chọn botebeto
Đọc truyện Cực Phẩm Đại Tiểu Lão Bà On-Going
2,561 lượt đọc 2 bình chọn botebeto
Đọc truyện Trọng Sinh Hollywood Đại Đạo Diễn On-Going
1,052 lượt đọc 1 bình chọn botebeto
Đọc truyện Hoàn Mỹ Giữa Trận On-Going
3,680 lượt đọc 4 bình chọn botebeto
Đọc truyện Hàn Ngu Chi Tam Lưu Diễn Viên On-Going
641 lượt đọc 5 bình chọn botebeto
Đọc truyện Điện Ảnh Hảo Tư Vị On-Going
840 lượt đọc 2 bình chọn botebeto
Đọc truyện Hàn Ngu Chi Thiên Sứ Cùng Ma Quỷ (End) Full
2,211 lượt đọc 13 bình chọn botebeto
Đọc truyện Siêu Cấp Tiệm Thợ Rèn On-Going
493 lượt đọc 1 bình chọn botebeto