Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Kim ngọc mãn đường - Bạc Mộ Nhan (Hyukie35 cv) On-Going
4,108 lượt đọc 15 bình chọn Trieste
Đọc truyện Trọng sinh chi triệt khê - Convert: Hyukie35 On-Going
2,387 lượt đọc 7 bình chọn theheaven48
Đọc truyện Nhâm gia ngũ tiểu thư-xk-full-(hyukie35 cv) On-Going
5,146 lượt đọc 20 bình chọn hanachan89
Đọc truyện Cẩm bình ký-xk-full-(hyukie35 cv) On-Going
11,859 lượt đọc 38 bình chọn hanachan89
Đọc truyện Đấu loan-xk-full(hyukie35 cv) On-Going
3,211 lượt đọc 6 bình chọn hanachan89
Đọc truyện Thứ nữ sinh tồn sổ tay-xk-full-(hyukie35 cv) On-Going
4,712 lượt đọc 20 bình chọn hanachan89
Đọc truyện Nữ đế kiếp sống-xk-full-(hyukie35 cv) On-Going
6,051 lượt đọc 46 bình chọn hanachan89