Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện {RPDM} (Hoàn) Bất Báo - Nhất Thế Hoa Thường Full
90,473 lượt đọc 5,609 bình chọn Hopelessness29
Đọc truyện [RPDM] (Hoàn) Kế Phụ - Ô Mông Tiểu Yến Full
180,816 lượt đọc 4,976 bình chọn Hopelessness29