Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện LOVERS | Wanna One On-Going
164,848 lượt đọc 15,233 bình chọn HoangHanhNhi2004
Đọc truyện FIRST LOVE | Kang Daniel On-Going
105 lượt đọc 24 bình chọn HoangHanhNhi2004
Đọc truyện CRUSH ON YOU | WANNA ONE On-Going
588 lượt đọc 89 bình chọn HoangHanhNhi2004
Đọc truyện [BH] Phương gia Tam bảo nữ nhi❤️ On-Going
4,502 lượt đọc 94 bình chọn thanhnhi2016
Đọc truyện Secret Love On-Going
21,153 lượt đọc 472 bình chọn thanhnhi2016
Đọc truyện Niềm Tin Ở Anh - Tử Ân (DinhNhi208) On-Going
41,737 lượt đọc 1,413 bình chọn DinhNhi208
Đọc truyện [Sưu Tầm] Good Bye, My Destiny! Full
1,210 lượt đọc 64 bình chọn anhnhi2000
Đọc truyện Câu Chuyện Về Tôi - Tử Ân (DinhNhi208) On-Going
4 lượt đọc 3 bình chọn DinhNhi208
Đọc truyện Lảm nhảm Full
48 lượt đọc 0 bình chọn HuynhNhi231
Đọc truyện (KhaiThien) Không Tên On-Going
11 lượt đọc 2 bình chọn thanhnhi2017
Đọc truyện Cảnh sát đây! Giơ tay lên... (Nhi Pé Đào) On-Going
34,412 lượt đọc 1,647 bình chọn anhnhi2000
Đọc truyện Gửi cậu! Thanh xuân của tôi On-Going
2,656 lượt đọc 68 bình chọn thanhnhi2801