Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện ₩ Giam Lỏng ₩ On-Going
42,696 lượt đọc 2,130 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện Vì... Tớ Thích Cậu !! [ Kagamine ] On-Going
443 lượt đọc 23 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện Góc Khuất On-Going
167 lượt đọc 34 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện Đoản văn Full
22 lượt đọc 5 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện Không Tên On-Going
82 lượt đọc 6 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện Một buổi chiều mưa [Oneshort] On-Going
48 lượt đọc 3 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện Loạn Nhịp [ Dị Năng - Yandere ] On-Going
123 lượt đọc 9 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện Tất cả là vì em [ Yandere - One short ] On-Going
1,213 lượt đọc 111 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện [Shiro[ Yêu nghiệt 18+ - full Full
234,534 lượt đọc 1,244 bình chọn Kieji_Shiro
Đọc truyện Ảnh On-Going
210 lượt đọc 48 bình chọn Takahashi_Shuu
Đọc truyện [.Art + Etc.] Full
4,686 lượt đọc 989 bình chọn Rei_Shiraishi_Akuya
Đọc truyện [Shiro] Nữ Hoàng Vampire-full Full
53,568 lượt đọc 393 bình chọn Kieji_Shiro