Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Because I need you (tạm dừng) On-Going
16,360 lượt đọc 165 bình chọn Heodth
Đọc truyện Tiểu thuyết tình yêu On-Going
6,121 lượt đọc 17 bình chọn heoloveheodt
Đọc truyện [BTS] Vampires Bloodthirsty On-Going
34 lượt đọc 7 bình chọn WonYoonji3004
Đọc truyện Yêu Thương Mù Quáng (The Last Battle) Full
453,350 lượt đọc 1,238 bình chọn KenzShinjiz
Đọc truyện Âm Dương Giới - Thiên Địa Cung On-Going
43 lượt đọc 5 bình chọn Ice-Bloodthirsty
Đọc truyện Bí mật mảnh ghép quỷ Full
43,160 lượt đọc 1,267 bình chọn axrdory
Đọc truyện hop dong xay dung On-Going
50 lượt đọc 0 bình chọn godthai
Đọc truyện Collection On-Going
6,550 lượt đọc 1 bình chọn godthunder
Đọc truyện Tro ve dai minh lam tai tu 33-70 On-Going
90 lượt đọc 0 bình chọn godthai
Đọc truyện [Đồng Nhân] Tru Tiên Đao Thần 1 On-Going
1,089 lượt đọc 0 bình chọn godthai