Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Bất khả kháng lực Full
174,329 lượt đọc 6,074 bình chọn Haruharu_VIP
Đọc truyện Tư phàm Full
43,894 lượt đọc 1,698 bình chọn Haruharu_VIP
Đọc truyện Diễm quỷ Full
73,575 lượt đọc 3,235 bình chọn Haruharu_VIP
Đọc truyện Sửu nhi Full
29,233 lượt đọc 691 bình chọn Haruharu_VIP
Đọc truyện Dụ hoặc Full
41,866 lượt đọc 1,354 bình chọn Haruharu_VIP
Đọc truyện Cùng bá đạo thiếu gia hàng ngày ở chung Full
40,948 lượt đọc 1,898 bình chọn Haruharu_VIP
Đọc truyện Công tử biến bại gia tử Full
56,668 lượt đọc 1,122 bình chọn Haruharu_VIP
Đọc truyện Dâm dục thành bảo Full
90,328 lượt đọc 2,172 bình chọn Haruharu_VIP
Đọc truyện Hảo nhân nan vi Full
28,148 lượt đọc 473 bình chọn Haruharu_VIP
Đọc truyện Anh hai ôm một cái Full
22,855 lượt đọc 1,171 bình chọn Haruharu_VIP
Đọc truyện Chuyện tình người qua đường giáp Full
19,190 lượt đọc 953 bình chọn Haruharu_VIP
Đọc truyện Độc nhất mỹ nam tâm Full
9,294 lượt đọc 411 bình chọn Haruharu_VIP
Đọc truyện Bất luân chi luyến Full
15,475 lượt đọc 379 bình chọn Haruharu_VIP
Đọc truyện Này những phong hoa tuyết nguyệt Full
18,928 lượt đọc 582 bình chọn Haruharu_VIP
Đọc truyện Sửu thiên nga Full
7,261 lượt đọc 154 bình chọn Haruharu_VIP