Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Trùng sinh chi tương thủ - Đinh Nam Phương Full
10,661 lượt đọc 118 bình chọn Gokiburi
Đọc truyện Loạn thế vi vương - Cố Tuyết Nhu Full
5,350 lượt đọc 47 bình chọn Gokiburi
Đọc truyện Tác đồng - Neleta Full
2,665 lượt đọc 26 bình chọn Gokiburi
Đọc truyện Báo Ân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Full
2,992 lượt đọc 18 bình chọn Gokiburi
Đọc truyện Chú ái tinh không - Mặc Vũ Yên Dạ Full
11,656 lượt đọc 162 bình chọn Gokiburi
Đọc truyện Đế vương - Phong Xuy Tiễn Vũ Full
3,193 lượt đọc 41 bình chọn Gokiburi
Đọc truyện Tiêu dao thiên địa du - Thải Hồng Full
3,118 lượt đọc 31 bình chọn Gokiburi
Đọc truyện Thắng giả vi vương - Xà Hạt Điểm Điểm Full
6,604 lượt đọc 52 bình chọn Gokiburi
Đọc truyện Nịnh thần Lăng Tiêu - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Full
3,299 lượt đọc 22 bình chọn Gokiburi
Đọc truyện Mộ Hàn Trọng - Huyền Chu Full
3,297 lượt đọc 45 bình chọn Gokiburi