Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [Hoàn] Yêu Một Kẻ Giả Tạo Full
10,271 lượt đọc 724 bình chọn CherryLeo
Đọc truyện [Hoàn] Tựa Mây, Tựa Gió Full
153 lượt đọc 36 bình chọn CherryLeo
Đọc truyện (Short Story) Thanh Xuân Là Cánh Lưu Ly Full
74 lượt đọc 14 bình chọn CherryLeo
Đọc truyện Vì Sao Không Phải Anh? On-Going
228 lượt đọc 23 bình chọn CherryLeo
Đọc truyện (Short Story) Yêu Thương Chưa Đủ Full
289 lượt đọc 53 bình chọn CherryLeo
Đọc truyện (Short Story) Lừa Mình, Dối Người Full
204 lượt đọc 25 bình chọn CherryLeo
Đọc truyện Liệu Anh Có Yêu Em On-Going
22 lượt đọc 2 bình chọn lovelovelove3201
Đọc truyện [DPT] [ĐÓNG] Design 2 On-Going
18,823 lượt đọc 2,381 bình chọn darkparadiseteam