Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện BangTan fall in love |Text||imagine| Full
46,947 lượt đọc 2,978 bình chọn manchi_
Đọc truyện Khi Jungkook Là Bạn Trai |Imagine||fanfiction||Jungkook| Full
111,154 lượt đọc 6,414 bình chọn manchi_
Đọc truyện BangTan ¦ Your Brother|BTS| |Fangirl| |Imagine| Full
13,230 lượt đọc 1,246 bình chọn manchi_
Đọc truyện Crush |Imagine|JJK & you|Fanfiction|oneshort| Full
6,340 lượt đọc 371 bình chọn manchi_
Đọc truyện Kẻ Khờ Và Đêm Trăng |imagine||Taehyung||SE| Full
1,229 lượt đọc 94 bình chọn manchi_
Đọc truyện My self |DPMC| On-Going
116 lượt đọc 10 bình chọn manchi_
Đọc truyện Ru em |SeokJin||imagine| On-Going
284 lượt đọc 41 bình chọn manchi_
Đọc truyện 「 HY ✦ 」 On-Going
9,563 lượt đọc 1,103 bình chọn wildeztdream
Đọc truyện [Đam mỹ][Huấn Văn] Nuôi em... khó đến thế sao? On-Going
2,904 lượt đọc 161 bình chọn imshiru
Đọc truyện đam mỹ sửu hoàng full Full
46,513 lượt đọc 405 bình chọn lemailinh
Đọc truyện [Ssokyul] Ngoại tình On-Going
1,574 lượt đọc 135 bình chọn BomShipHuong
Đọc truyện guhkj On-Going
1,387 lượt đọc 26 bình chọn khunglongkhoaitay
Đọc truyện sửu thúc On-Going
4,661 lượt đọc 31 bình chọn bongbongtrang
Đọc truyện [Longfic/Edit][H][VKook] Yêu Anh Hết Thuốc Chữa Full
97,839 lượt đọc 6,498 bình chọn ChmShironeko