Đọc truyện Đồ chơi của BTS

61,221 2,150Writing

Bangtan_Sonyeondan_L

Đọc truyện Jungkook 18+

34,321 1,174Writing

Bangtan_Sonyeondan_L

Đọc truyện Tom Boy

1,469 100Full

Jordan_Sophie

Đọc truyện Điệp Viên CID

1,741 29Full

Jordan_Sophie

Đọc truyện trả test các team

117 3Writing

Sinbihans

Đọc truyện Quay về

76 0Writing

trangnguyen0104

Đọc truyện BTS & Sad ending

1,014 148Writing

Jeon_Solhae