Đọc truyện Tổng hợp yaoi ( H nặng )

225,264 3,601Writing

tusu81009

Đọc truyện Sơn Tinh Thủy Tinh

2,041 185Full

lyxnwang

Đọc truyện Nhược Thụ

39,404 815Full

sunekey1999

Đọc truyện Sắc quỷ [Hết]

39,203 3,580Full

ThoVanTue

Đọc truyện Để Anh Yêu Em [Đam mỹ]

75,160 2,813Full

aralata

Đọc truyện Vợ yêu bé nhỏ

77,629 4,046Full

shenmiii