Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện ChanBaek ➡ Khi Phác Tổng Nhắn Tin. Full
472,459 lượt đọc 49,300 bình chọn 090Anna
Đọc truyện ChanBaek ➡ Quay Trở Về. Full
13,685 lượt đọc 1,629 bình chọn 090Anna
Đọc truyện ChanBaek ➡ Chuyện chúng ta. On-Going
3,098 lượt đọc 814 bình chọn 090Anna
Đọc truyện ChanBaek ➡ bia và thuốc lá. Full
324 lượt đọc 80 bình chọn 090Anna
Đọc truyện xanh bạc ➡ who? On-Going
778 lượt đọc 256 bình chọn 090Anna
Đọc truyện ChanBaek ➡ Hyun ơi? On-Going
442 lượt đọc 133 bình chọn 090Anna
Đọc truyện ChanBaek ➡ Let Me Love You. Full
52,375 lượt đọc 792 bình chọn 090Anna
Đọc truyện anna ➡ bla bla... On-Going
941 lượt đọc 192 bình chọn 090Anna
Đọc truyện ChanBaek ➡ Can't Help Falling In Love. On-Going
427 lượt đọc 128 bình chọn 090Anna
Đọc truyện ▶mưa sao băng Full
92 lượt đọc 13 bình chọn 090Anna
Đọc truyện ChanBaek ➡ Hắn. Full
255 lượt đọc 52 bình chọn 090Anna
Đọc truyện ( Np , xk ) Ta là sát thủ , dám yêu không ? On-Going
350 lượt đọc 15 bình chọn user83553946