26

Tùy Chỉnh

Tự tay cắt đứt duyên tình

Tương tư khắc cốt cũng đành buông thôi
Ngẩng đầu than trách ông trời
Hữu duyên vô nợ, một đời lỡ nhau...