Đọc Truyện Thịnh thế an ổn - TS, CĐ - Lạc Vũ Thu Hàn (lil_ruby cv) - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Thịnh thế an ổn - TS, CĐ - Lạc Vũ Thu Hàn (lil_ruby cv)

Tác giả: tsufye

Đọc Truyện

=================

Thư danh: Thịnh thế an ổn

Tác giả: Lạc Vũ Thu Hàn

Converter: lil_ruby

Ghi chú:

Nhân sinh hậu thế, dù sao cũng phải có điều kiên trì, nếu bằng không, chẳng lẽ không phải cái xác không hồn?

Kiếp trước nàng vì trong lòng chấp niệm, ngay cả khổ, trong lòng nhưng cũng có an ủi chỗ. Thẳng đến trong nhà ác háo truyền đến, nàng mới biết được, của nàng chấp niệm, của nàng lựa chọn là cỡ nào sai lầm lớn. Nay có hết thảy đều về tới lúc ban đầu, nàng chỉ cầu chính mình cùng người nhà có thể bình an trôi chảy, thịnh thế an ổn.

==================

☆,1 giải thoát

Nguyên vi quốc

Thanh u phật đường lý, Tạ Ý Hinh quỳ gối đoàn bồ thượng, thùy mắt tụng kinh Phật, bộ dáng thành tâm.

Đột nhiên, đại môn dát chi một tiếng bị nhân đẩy ra, Tạ Ý Hinh vẫn chưa hồi đầu, như cũ bảo trì nguyên lai bộ dáng.

Bởi vì mặc kệ ai tới cũng không thể thay đổi cái gì, chính là trên tay kinh văn vừa vặn cáo một đoạn lạc, nàng nhẹ nhàng chậm chạp cầm trong tay kim cương kinh buông, thủ còn không...

Loading...