Đọc Truyện Siêu Nhiên

Đọc truyện Tử Thần Làm Người

131,776 12,971Writing

GhostCiel

Đọc truyện No game no life

45,657 606Writing

hungambrose

Đọc truyện Isekai Toriwake (とりわけ)

126,373 8,414Writing

Jrrn68

Đọc truyện ĐỘC QUYỀN CHIẾM HỮU

831,640 19,425Full

ThuyHoang112

Đọc truyện LONG HUYẾT CHIẾN THẦN

120,953 1,671Writing

SelenaVo28