Đọc Truyện Siêu Nhiên

Đọc truyện Tử Thần Làm Người

136,417 13,167Writing

GhostCiel

Đọc truyện ĐỘC QUYỀN CHIẾM HỮU

879,667 20,801Full

ThuyHoang112

Đọc truyện Isekai Toriwake (とりわけ)

137,736 8,865Writing

Jrrn68

Đọc truyện No game no life

47,540 631Writing

hungambrose

Đọc truyện [12 cs] The Hero Club

3,797 400Writing

JenniferRosy

Đọc truyện [XK-H] Yêu Đi Rồi Khóc

129,973 7,128Writing

_Meo_Miu_