Đọc Truyện Hư Cấu

Đọc truyện Long vương 18+ [full]

402,048 6,282Full

DangVanDat

Đọc truyện [ MẠT THẾ ] HỒI SINH

205,164 14,867Writing

Yoguruto

Đọc truyện Thiên Tài Cuồng Phi

759,685 26,200Writing

Angella_Low

Đọc truyện đoản văn np, cao h, 21+

203,514 2,061Full

DiepLyHan

Đọc truyện Tài Năng Tuyệt Sắc

261,690 9,137Writing

huyetnuongtu

Đọc truyện Đế Bá

1,440,861 8,297Writing

00oxo00

Đọc truyện Chiến thần -Đinh Mặc

387,244 7,443Full

Faya_Elias