Đọc Truyện Hư Cấu

Đọc truyện Xiềng Xích

89 4Writing

vocaloid548

Đọc truyện •be you• [BTS]

55 10Writing

Martiniwine

Đọc truyện [OLN]    Long Vương Giáng Thế

54,902 5,046Writing

veldoran

Đọc truyện [BTS] Cậu Là Ai [Jungkook]

50,233 3,095Writing

banh1103

Đọc truyện [12CS] Special A

2,965 245Writing

Meowruby