Đọc Truyện Hư Cấu

Đọc truyện [ MẠT THẾ ] HỒI SINH

193,716 14,326Writing

Yoguruto

Đọc truyện Đế Bá

1,337,034 7,839Writing

00oxo00

Đọc truyện đoản văn np, cao h, 21+

188,342 1,914Full

DiepLyHan

Đọc truyện Thiên Tài Cuồng Phi

741,226 25,621Writing

Angella_Low

Đọc truyện Linh Vũ Thiên Hạ FULL

1,569,250 9,408Full

00oxo00

Đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn

470,132 2,544Writing

00oxo00

Đọc truyện Độc Tôn Tam Giới FULL

68,053 449Full

00oxo00