Đọc Truyện Phiêu Lưu

Đọc truyện Thí Thiên Đao FULL

139,564 1,255Full

00oxo00

Đọc truyện Đế Bá

1,484,101 8,488Writing

00oxo00

Đọc truyện Linh Vũ Thiên Hạ FULL

1,699,753 10,093Full

00oxo00

Đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn

600,130 3,247Writing

00oxo00

Đọc truyện Độc Tôn Tam Giới FULL

201,516 951Full

00oxo00

Đọc truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng FULL

549,854 3,084Full

00oxo00

Đọc truyện Chuông Gió - Vĩ Ngư

376,161 9,125Full

lanmei129

Đọc truyện Isekai Toriwake (とりわけ)

146,429 9,287Writing

Jrrn68