Đọc Truyện Phiêu Lưu

Đọc truyện Đế Bá

1,440,861 8,297Writing

00oxo00

Đọc truyện Linh Vũ Thiên Hạ FULL

1,651,593 9,905Full

00oxo00

Đọc truyện Thí Thiên Đao FULL

113,048 1,064Full

00oxo00

Đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn

553,004 3,060Writing

00oxo00

Đọc truyện Isekai Toriwake (とりわけ)

139,947 8,919Writing

Jrrn68

Đọc truyện Độc Tôn Tam Giới FULL

158,272 782Full

00oxo00

Đọc truyện Vô Tận Đan Điền FULL

208,786 1,397Full

00oxo00