Đọc Truyện Phiêu Lưu

Đọc truyện Đế Bá

1,420,676 8,209Writing

00oxo00

Đọc truyện Vô Tận Đan Điền FULL

197,164 1,346Full

00oxo00

Đọc truyện Linh Vũ Thiên Hạ FULL

1,632,706 9,772Full

00oxo00

Đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn

535,202 2,975Writing

00oxo00

Đọc truyện Độc Tôn Tam Giới FULL

139,227 719Full

00oxo00

Đọc truyện Chuông Gió - Vĩ Ngư

360,656 8,601Full

lanmei129

Đọc truyện Thí Thiên Đao FULL

104,048 972Full

00oxo00

Đọc truyện Isekai Toriwake (とりわけ)

137,736 8,865Writing

Jrrn68

Đọc truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng FULL

522,924 2,926Full

00oxo00