Đọc Truyện Phiêu Lưu

Đọc truyện Đế Bá

1,337,034 7,839Writing

00oxo00

Đọc truyện Chuông Gió - Vĩ Ngư

340,511 7,779Full

lanlan129

Đọc truyện Linh Vũ Thiên Hạ FULL

1,569,250 9,408Full

00oxo00

Đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn

470,132 2,544Writing

00oxo00

Đọc truyện Độc Tôn Tam Giới FULL

68,053 449Full

00oxo00

Đọc truyện Thí Thiên Đao FULL

66,095 702Full

00oxo00

Đọc truyện Isekai Toriwake (とりわけ)

126,373 8,414Writing

Jrrn68

Đọc truyện Vô Tận Đan Điền FULL

167,584 1,181Full

00oxo00

Đọc truyện To Deprive a Deprived Person

72,424 4,451Writing

tuandung1298