Đọc Truyện Hành Động

Đọc truyện HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ

192,238 8,555Writing

rubymoon3004

Đọc truyện Mạt Thế Huyết Linh Vương

79,371 5,812Writing

YounFam

Đọc truyện Kim Bài Đả Thủ

939,624 57,629Writing

mjjejeh

Đọc truyện The New Emiya Shirou

862 32Writing

ichiko-kun

Đọc truyện Đạo Tình- Chu Ngọc

371,095 9,775Full

nguyenjennib

Đọc truyện Isekai Toriwake (とりわけ)

126,373 8,414Writing

Jrrn68