Đọc Truyện Hành Động

Đọc truyện HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ

219,585 9,500Writing

rubymoon3004

Đọc truyện Kim Bài Đả Thủ

1,050,257 62,139Writing

mjjejeh

Đọc truyện Đạo Tình- Chu Ngọc

400,289 10,497Full

nguyachen

Đọc truyện Isekai Toriwake (とりわけ)

137,736 8,865Writing

Jrrn68

Đọc truyện Cường mãi cường mại

175,845 5,396Writing

co4las

Đọc truyện (Diabolik lovers)- Rise

8,694 622Writing

yukino-hanabe

Đọc truyện Mạt Thế Huyết Linh Vương

81,159 5,886Writing

YounFam