Đọc Truyện Fanfiction mới và hay nhất

Đọc truyện Tình yêu là...? | Seulrene

23,801 2,489Full

giaophm_

Đọc truyện VKook | Purple Luv

307,566 34,018Full

kl_banaberry

Đọc truyện Cưa đổ thư kí nhỏ( VKook)

22,729 2,445Writing

9597VKs

Đọc truyện ChanBaek | MÊ HOẶC | HOÀN

137,165 11,003Full

imfengfeng

Đọc truyện [HOPEMIN] Lầm.

46,845 5,599Writing

Hobalri

Đọc truyện [KookV] Điên cuồng

119,361 7,648Writing

Peacehub