Đọc Truyện taekook ;.; belong together - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện taekook ;.; belong together

Tác giả: jinxjk

Đọc Truyện

• Title : Belong Together
• Author : jinxjk
• Pairings : Kim TaeHyung x Jeon JungKook
• Rating : G
• Category : random...
• Disclaimer : Truyện được viết theo sở thích,phi lợi nhuận.
• Summary : một chuỗi những câu chuyện nhỏ , giúp bạn giải toả sau một ngày căng thẳng ...

- TRUYỆN VIẾT PHI LỢI NHUẬN NÊN MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI VỚI BẤT CỨ MỤC ĐÍCH GÌ KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH. -

ʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔ

Loading...