Đọc Truyện Sức mạnh của sắc đẹp [TRUYỆN TRANH] - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Sức mạnh của sắc đẹp [TRUYỆN TRANH]

Tác giả: HandsomeWorldWide

Đọc Truyện

Có tiền mới làm phiền thiên hạ xưa rồi, bây giờ mặt đẹp mới nhờ vả được cả thế giới!

Danh sách Chap

Chap 1 - Tui là Otaku [1]

Chap 1 - Tui là otaku [Tiếp]

Chap 2 - Thằng hàng xóm chết tiệt [1]

Chap 2 - Thằng hàng xóm chết tiệt [2]

Chap 3 - Thực tập sinh

Chap 4 - Thực tập sinh [2]

Chap 5 - Cuộc chiến sắc đẹp

Chap 6 - Cuộc chiến sắc đẹp [2]

Chap 7 - Sự thật về bốn con mèo [1]

Chap 7 - Sự thật về bốn con mèo [1] (Tiếp)

Chap 8 - Sự thật về bốn con mèo [2]

Chap 9 - Vận may của tui sắp xài hết rồi [1]

Chap 9 - Vận may của tui sắp xài hết rồi [1] (Tiếp)

Chap 10 -Vận may của tui sắp xài hết rồi [2]

Chap 11 - Mèo từ đâu đến [1]

Chap 12 - Mèo từ đâu đến [2]

Chap 13 - Mèo từ đâu đến [3]

Chap 14 - Không ngờ hàng xóm của tui là.... [1]

Chap 15 - Không ngờ hàng xóm của tui là....[2]

Chap 16 - Người dẫn chương trình [1]

Chap 16 - Người dẫn chương trình [1] (Tiếp)

Chap 17 - Người đẫn chương trình [2]

Chap 18 - Quá khứ [1]

Chap 18 - Quá khứ [1] (Tiếp)

Chap 19 - Quá khứ [2]

Chap 19 - Quá khứ [2] (Tiếp)

Chap 20 - Anh ta có vẻ là người tốt [1]

Chap 21 - Anh ta có vẻ là người tốt [2]

Chap 21 - Anh ta có vẻ là người tốt [2] (Tiếp)

Chap 22 - Anh ta có vẻ là người tốt [3]

Chap 23 - Siêu thị [1]

Chap 23 - Siêu thị [1] (Tiếp)

Chap 24 - Siêu thị [2]

Chap 25 - Siêu thị [3]

Chap 26 - Gặp gỡ [1]

Chap 27 - Gặp gỡ [2]

Chap 28 - Party [1]

Chap 29 - Party [2]

Chap 30 - Party [3]

Chap 31 - Đổi style

Chap 32 - Đổi style [2]

Chap 33 - Đổi style [3]

Chap 34 - Nguy cơ [1]

Chap 35 - Nguy cơ [2]

Chap 36 - Hacker [1]

Chap 37 - Hacker [2]

Chap 37 - Hacker [2] (Tiếp)

Chap 38 - Suy nghĩ có vấn đề [1]

Chap 39 - Suy nghĩ có vấn đề [2]

Chap 40 - Suy nghĩ có vấn đề [3]

Chap 41 - Cãi vã [1]

Chap 42 - Cãi vã [2]

Chap 43 - Cãi vã [3]

Chap 44 - Gặp phải đứa tâm thần [1]

Chap 45 - Gặp phải đứa tâm thần [2]

Chap 46 - Gặp phải đứa tâm thần [3]

Chap 47 - Bao lì xì nổ chậm [1]

Chap 48 - Bao lì xì nổ chậm [2]

Chap 49 - Bao lì xì nổ chậm[3]

Chap 49 - Bao lì xì nổ chậm [3] (Tiếp)

Chap 50 - Bao lì xì nổ chậm [4]

Chap 51 - Cuộc hẹn [1]

Chap 51 - Cuộc hẹn [1] (Tiếp)

Chap 52 - Cuộc hẹn [2]

Chap 53 - Cuộc hẹn [3]

Chap 53 - Cuộc hẹn [3](Tiếp)

Chap 54 - Đêm trước ngày cưới [1]

Chap 55 - Đêm trước ngày cưới [2]

Chap 56 - Đêm trước ngày cưới [3]

Chap 56 - Đêm trước ngày cưới [3] (Tiếp)

Chap 57 - Đêm trước ngày cưới [4]

Chap 58 - Cứu nguy [1]

Chap 59 - Cứu nguy [2]

Chap 60 - Cứu nguy [3]

Chap 61 - Cứu nguy [4]

Chap 62 - Sau ngày cưới [1]

Chap 63 - Sau ngày cưới [2]

Chap 64 - Sau ngày cưới [3]

Chap 65 - Sau ngày cưới [4]

Chap 65 - Sau ngày cưới [4] (Tiếp)

Chap 66 - Thăm viếng [1]

Chap 67 - Thăm viếng [2]

Chap 68 - Thăm viếng [3]

Chap 69 - Thăm viếng [4]

Chap 70 - Tâm ý [1]

Chap 71 - Tâm ý [2]

Chap 72 - Tâm ý [3]

Chap 73 - Trước ngày live stream [1]

Chap 74 - Trước ngày live stream [2]

Chap 75 - Trước buổi live stream [3]

Chap 75 - Trước buổi live stream [3] (Tiếp)

Chap 76

Chap 77

Chap 78

Chap 79

Chap 80

Chap 81

Chap 81 (Tiếp)

Chap 82

Chap 83

Chap 84

Chap 85

Chap 86

Chap 87

Chap 88

Chap 89

Chap 90

Chap 91

Chap 92

Chap 93

Chap 94

Chap 95

Chap 96

Chap 97

Chap 98

Chap 99

Chap 100

Chap 101 - Đối sách [1]

Chap 102 - Đối sách [2]

Chap 103 - Đối sách [3]

Chap 104 - Từ chức [1]

Chap 105 - Từ chức [2]

Chap 106 - Từ chức [3]

Chap 106 - Từ chức [3] (Tiếp)

Chap 107 - Bản tính [1]

Chap 108 - Bản tính [2]

Chap 109 - Bản tính [3]

Chap 110 - Bản tính [4]

Chap 111 - Xin lỗi [1]

Chap 112 - Xin lỗi [2]

Chap 113 - Xin lỗi [3]

Chap 114 - Xin lỗi [4]

Chap 115

Chap 115 (Tiếp)

Chap 116

Chap 116 (Tiếp)

Chap 117 - Bệnh viện [1]

Chap 118 - Bệnh viện [2]

Chap 119 - Bệnh viện [3]

Chap 120

Chap 121

Chap 122

Chap 123

Chap 124 - Che giấu [1]

Chap 124 - Che giấu [1] (Tiếp)

Chap 125 - Che giấu [2]

Chap 126 - Trở về [1]

Chap 127 - Trở về [2]

Chap 127 - Trở về [2] (Tiếp)

Chap 128 - Trở về [3]

Chap 129 - Thoả hiệp [1]

Chap 130 - Thoả hiệp [2]

Chap 130 - Thoả hiệp [2] (Tiếp)

Chap 131 - Thoả hiệp [3]

Chap 131 - Thoả hiệp [3] (Tiếp)

Chap 132 - Kí hợp đồng [1]

Chap 133 - Kí hợp đồng [2]

Chap 134 - Kí hợp đồng [3]

Chap 134 - Kí hợp đồng [3] (Tiếp)

Chap 135 - Quyết tâm [1]

Chap 136 - Quyết tâm [2]

Chap 136 - Quyết tâm [2] (Tiếp)

Chap 137 - Sếp mới [1]

Chap 137 - Sếp mới [1] (Tiếp)

Chap 138 - Sếp mới [2]

Chap 139 - Minh tinh [1]

Chap 140 - Minh tinh [2]

Chap 140 - Minh tinh [2] (Tiếp)

Chap 141 - Fan nữ [1]

Chap 142 - Fan nữ [2]

Chap 143 - Phim truyền hình [1]

Chap 144 - Phim truyền hình [2]

Chap 144 - Phim truyền hình [2] (Tiếp)

Chap 145 - Hành trình của bốn người [1]

Chap 146 - Hành trình của bốn người [2]

Chap 147 - Hành trình của bốn người [3]

Chap 148 - Hàng xóm mới của Tiểu Vũ [1]

Chap 149 - Hàng xóm mới của Tiểu Vũ [2]

Chap 150 - Hàng xóm mới của Tiểu Vũ [3]

Chap 151

Chap 152

Chap 153

Chap 154 - Đẹp xấu

Chap 155