Đọc Truyện Shortfic/Edit •GIẢ DỐI CỢT NHẢ - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Shortfic/Edit •GIẢ DỐI CỢT NHẢ

Tác giả: phuong_kyoong

Đọc Truyện

Tác Giả: 原来方灯

Dịch: QT

Editor: Hiin

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành

Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem khỏi WATTPAD!