Đọc Truyện [SHORTFIC-CV][BaeHwi][NC-17] Hợp đồng Osin - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [SHORTFIC-CV][BaeHwi][NC-17] Hợp đồng Osin

Tác giả: phpamm

Đọc Truyện

Au : Yu Heo

Pairings : BaeHwi (Chính) - MinHwan, OngNiel, GuanHoon (phụ)
Rating: MA
Category : BoyXBoy ( BoyLove )

Summary :
Nếu em cần tiền, thì anh sẽ giúp em, với một điều kiện.

Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả.

Loading...