Đọc Truyện (Short Story) Có Một Cô Gái Ngồi Bên Chậu Xương Rồng - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện (Short Story) Có Một Cô Gái Ngồi Bên Chậu Xương Rồng

Tác giả: CherryLeo

Đọc Truyện

"Và những ngày dài sau này sẽ là những ngày không gặp nhau..."

Nếu cuộc sống này ai cũng có thể nhìn thấu và cảm thông tất cả, thì đó không còn gọi là cuộc sống.

Leo's story - Short story.
Thể loại: one-shot, tình cảm học đường, ngược, SE.

Bìa truyện: @ngocvukytam [@darkparadiseteam]