Tags:
(Lucy x Cana OneShot) Cũng do tôi ngốc!

(Lucy x Cana OneShot) Cũng do tôi ngốc!

802 80 1

Couple: Lucy x Cana Cp lạ hem? ^ω^ ●Tiêu Chí:Đăng đầy đủ, hứa không DROP!!😉Truyện viết vui là chính, có ý kiến gì ra tòa nghen😝●Nhớ:Không tiếp cá cảnh!❌Vote ủng hộ!✡Comment (Bình luận) để chỉ những điểm sai sót!💬Làm mấy chuyện này không khó đâu! 😁 Giúp Ly đuy!😘Ahihi!!😋Nói vậy thôi chứ Ly không bắt buộc đâu!😂 Làm thế để ủng hộ tinh thần đăng tiếp hoy!Yêu mn lắm ák!!❤#Myse_chan…