#95

Tùy Chỉnh

- Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta chưa từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại.
- Cậu là hồi ức đẹp nhất trong lòng mình, thanh xuân của mình đều nhìn về phía cậu...