Đọc Truyện | PDs2 | muối, cây khế và nhắn tin - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện | PDs2 | muối, cây khế và nhắn tin

Tác giả: rennha1563

Đọc Truyện

✨cái động này và các chú boi đã chố chang trong tim em rồi ✨

.

_ Nhã

disclaimer: nhân vật không thuộc về tớ nhưng số phận họ trong fic tớ thì là của tớ

rating: k

couple: all couple, tùy vào tớ và các cậu (nếu tớ quá bí ㅠㅠ)

là text fic về các cặp đôi nhà produce 101s2 mình thương rất nhiều, đôi khi sẽ có chatroom không mấy mặn mòi nữa...

đừng đọc chùa nhen, ăn mùi nhang hổng tốt cho nhan sắc âu, ăn thính thôi là được dòi ;;;;; dù ẻm nhạt thiệt nhưng hãy thả tim ủng hộ cho tớ vứiiii

11122017

được đăng ở @rennha1563, dù không hay nhưng vui lòng không mang hố fic của tớ đến nơi khác

hãy ủng hộ và yêu thương tớ nhé :>

Danh sách Chap

1. SamHoon 🍀

2. ChamSeob ✨

3. GuanHo 🐥

4. Samhoon 🥙

5. NielSung 🌱

6. Guanho 💫

7. PacaPonyo 🍊

8. Guanho 🍵

9. BaeHwi 🍎

10. ChamSeob 🧀

11. NielSung ☁️

12. SamHoon 🍹

13. 1st chatroom 🔽

14. SamHoon ❣️

15. GuanHo (ft.Hoon) 💣

16. PacaPonyo 🍩

17. BaeHwi 🍰

18. 2nd chatroom 🌼

19. NielSung 🖌

20.SamHoon 💎

21. GuanHo 💣

22. BaeHwi 🔫

23. PacaPonyo 🎈

24. SamHoon 🍢

25. ChamSeob 📌

26.SamXBae ✏️

27. ChamSeob 🔗

Gửi tuổi 17 của sam~~

28. ChamSeob 🌡

29. ChamSeob 👁

30. GuanHo ☔️

31. SamXTae 🔫

32. 3rd chatroom 💳

Khoe hàng 🎁

33. Seob.Hoon 👓

34. Xúc xích 👣

35. Papo ✍🏼

36. GuanHo 💧

37.GuanHo 👋

38. Xúc xích 🔮

39. Samhoon 🥗

40. Samhoon 🐻

Người thươnggg ☺️

41. Samhoon 🥛

42. ChamSeob 🎑

43. NielSung 🐱

30/3 🐏

44. Samhoon 🐳

45. Guanho 🌬

46. Chamseob 😏

47. Sam-Chin 🥑

48. Xúc Xích 🍇

49. Papo 💭

50. Baehwi 👑

51. BaeHun 💘

52. Samhoon 🍧

54. Guanho 🐤

55. 02 line 🐄

56. An Chin 💟

57. Baehwi 🍴

58. Nielsung 👂

59. Pacaponyo 💝

60. Baehwi 🍋

61. Chamseob ✅

62. Samhoon 👟

💄💄💄💄

63. 4th chatroom 🔰

ㅠㅠ

64. Pandeep 💖

65. JiBae 🏮

66. Hoàng Chin 😍

67. Minhwan 🎇

68. Ongniel 😺

69. Chamseob ➕

53. Chamseob 🎁

.....

70. Samhoon ☔

71. Nielsung 🏡

góc lậm quyền TvT

72. an chin 🌟

73. Samhoon

74. Guanho 🍎

75. Guanho 🏠

76. Baehwi 👊

77. Samhoon ⛳

79. an chin ☁

80. pacaponyo ☔

78. nielsung 🏡

81. 5th chatroom 🔓

82. samhoon 🌲

83. samhoon ⛲

84. samhoon 🍊

85. anchin 👉

86. nielsung ☕

87. baehwi 🎂

88. samhoon ⛲

89. chin an

90. 6th chatroom 🏡

91. anchin 👉

92. anchin ☔

93. papo 😌

94. nielsung 🎒

95. guanho 🐔

96. baehwi 🐣