9. cuộc bình chọn

Tùy Chỉnh

quyền lực nhất:
1. trường 06: 22 phiếu
2. phượng 10: 1 phiếu
...
cameo toả sáng nhất:
1. dụng 20: 14 phiếu
2. đại 03: 5 phiếu
3. hậu 05: 4 phiếu
...
hay bắt nạt mọi người nhất:
1. huy 08: 23 phiếu
...
ế truyền kiếp:
1. huy 08: 12 phiếu
2. dụng 20: 8 phiếu
3. hậu 05: 3 phiếu
...
lăng nhăng nhất:
1. chinh 13: 11 phiếu
2. dũng 04: 8 phiếu
3. thanh 17: 4 phiếu
...
rảnh rỗi nhất:
1. hậu 05: 13 phiếu
2. huy 08: 6 phiếu
3. chinh 13: 4 phiếu
...
mặt dày nhất:
1. chinh 13: 20 phiếu
2. huy 08: 3 phiếu
...
đáng yêu nhất:
1. đức 14: 10 phiếu
2. đại 03: 7 phiếu
3. chinh 13: 6 phiếu
...
đanh đá nhất:
1. mạnh 11: 12 phiếu
2. huy 08: 11 phiếu
...
đẹp trai nhất:

1. dũng 01: 1 phiếu
2. mạnh 02: 1 phiếu
3. đại 03: 1 phiếu
4. dũng 04: 1 phiếu
5. hậu 05: 1 phiếu
6. trường 06: 1 phiếu
7. duy 07: 1 phiếu
8. huy 08: 1 phiếu
9. toàn 9: 1 phiếu
10. phượng 10: 1 phiếu
11. mạnh 11: 1 phiếu
12. quang 12: 1 phiếu
13. chinh 13: 1 phiếu
14. đức 14: 1 phiếu
15. đại 15: 1 phiếu
16. chung 16: 1 phiếu
17. thanh 17: 1 phiếu
18. quý 18: 1 phiếu
19. hải 19: 1 phiếu
20. dụng 20: 1 phiếu
21. trọng 21: 1 phiếu
22. tuấn 22: 1 phiếu
23. hoàng 23: 1 phiếu