34. nói thầm

Tùy Chỉnh


ngồi thành vòng tròn, nói thầm một câu tâm sự vào tai người bên phải bạn.
...
dũng 01 → mạnh 02:
'anh ơi. anh hiền, sức đề kháng anh thấp. anh tránh xa thằng chinh nhà em ra nhé. nó thả thính mà anh dính thì em biết phải làm sao?'
.
mạnh 02 → đại 03:
'nếu mày làm đức buồn, anh sẽ thông mày.'
.
đại 03 → dũng 04: 
'cái ảnh trên kia là thế nào đây tư?'
.
dũng 04 → hậu 05:
'huhu nhớ trọng.'
.
hậu 05 → trường 06:
'em sẽ làm giá để dụng dỗ dành em. đội trưởng phải giúp em nhé!'
.
trường 06 → duy 07:
'có mask chanh leo không?'
.
duy 07 → huy 08:
'giã thằng mạnh cho em đi anh!'
.
huy 08 → phượng 10:
'thằng tóc dài là của tao, chúng mày đừng gọi hồn nó nữa!'

.
phượng 10 → mạnh 11:
'đời tao chưa từng phải đi dỗ ai cả. cứu tao...'
.
mạnh 11 → chinh 13:
'hay tao với mày cũng đăng ảnh tình tứ đi chinh!'
.
chinh 13 → đức 14:
'nếu không bị thằng dũng vợt thì em sẽ yêu anh đức.'
.
đức 14 → thanh 17:
'đại có đang nhìn tôi không ông?'
.
thanh 17 → hải 19:
'mày làm cách nào mà huấn luyện được đội trưởng vậy?'
.
hải 19 → dụng 20:
'dỗ thằng hậu đi, tội nó. tao mới thấy nó ôm trọng đấy. về nhanh còn kịp.'
.
dụng 20 → trọng 21:
'đm ông sắp lăng nhăng hơn thằng chinh rồi đấy! tránh xa thằng hậu ra!'
.
trọng 21 → dũng 01:
'quên kéo khóa quần kìa!'
----
bai bai mình đi đợi bóng đá. đá xong nếu tỉ số không quá đau lòng thì mình sẽ viết chap =))