25. hứa

Tùy Chỉnh


người đấy đã hứa gì với bạn?
...
dũng 01:
'không thả thính nữa là được chứ gì?! vui tí cũng không cho.'
.
mạnh 02:
'may là không có.'
.
đại 03:
'thương mình em.'
.
dũng 04:
/người này vẫn đang say và đang được huy giã./
.
hậu 05:
'để em đánh những lúc em không vui.'
'nhớ là những lúc không vui thôi.'
'đang không vui nè.'
'đ*...'
/âm thanh đổ vỡ./
.
trường 06:
'ở bên em.'
.
duy 07:
'con nít mới đi tin lời hứa.'
.
huy 08:
'hầu hạ tao.'
.

phượng 10:
'không cần hứa gì đâu, ở đây là được rồi.'
.
mạnh 11:
'hứa với chả hẹn. mà nhắc mới nhớ thằng duy hứa tìm ra đứa nào tuồn số điện thoại tao ra ngoài cơ mà?'
.
chinh 13:
'chinh nằm trên.'
'tao ở trong.'
'đm...'
.
đức 14:
'cho em mượn vai hết cuộc đời.'
.
thanh 17:
'bớt dỗi em một xíu, một xíu xíu, xíu xíu xíu.'
.
hải 19:
'cõng em. kéo dài chân cho em.'
.
dụng 20:
'trốn ra ngoài phải xin phép em. không được đi một mình. tội vạ đâu hai đứa cùng chịu.'
.
trọng 21:
'anh không hứa, anh sẽ làm. em về với anh đi!'
------


các cậu vào nhanh còn kịp 😆