24. tin nhắn nặc danh

Tùy Chỉnh


công khai ba tin nhắn nặc danh vừa nhận được. (*)
(*): cái nè có thể hiểu là chúng nó gửi tin nhắn cho nhau nhưng ẩn danh tính nhé. các cậu có thể đoán là ai gửi ai 😂
...
dũng 01:
'quản thằng chinh chặt vào đừng để nó le ve gần người của tao nữa!'
'tha cho cái đầu mày đi!'
'anh thương mày nhất. mày nói đỡ cho anh với trọng đi.'
.
mạnh 02:
'thích hơi ấm bởi đã biết thế nào là giá lạnh...'
'vote bỏ đức.'
'anh thương mày nhất. mày nói đỡ cho anh với trọng đi.'
.
đại 03:
'ôm thanh cơ à?'
'hihi anh nè!'
'anh thương mày nhất. mày nói đỡ cho anh với trọng đi.'
.
dũng 04:
/người này đang say không thể phỏng vấn./
.
hậu 05:
'line ảnh cho tao.'
'điện tử không?'
'anh thương mày nhất. mày nói đỡ cho anh với trọng đi.'
.
trường 06:
'mở mắt ra!'
'tồm.'
'tôi thương ông nhất. ông nói đỡ cho tôi với trọng đi.'
.
duy 07:
'free ship đê!'
'đừng cung cấp son cho đội nữa. tưởng tượng hôn nhau dính son. ôi vãi...'
'anh thương mày nhất. mày nói đỡ cho anh với trọng đi.'
.
huy 08:
'ngưng cục súc!'
'cạo long đi!'
'tao thương mày nhất. mày nói đỡ cho tao với trọng đi.'
.

phượng 10:
'dỗi lắm vãi ***'
'tránh xa tuấn anh ra!'
'tao thương mày nhất. mày nói đỡ cho tao với trọng đi.'
.
mạnh 11:
'cho tao đôi giày!'
'anh mạnh ăn gi mà trăng thế?'
'anh thương mày nhất. mày nói đỡ cho anh với trọng đi.'
.
chinh 13:
'đi tắm đi!'
'nằm trên không?'
'anh thương mày nhất. mày nói đỡ cho anh với trọng đi.'
.
đức 14:
'buộc chân thằng đại vào!'
'anh đức thật dê thương.'
'anh thương mày nhất. mày nói đỡ cho anh với trọng đi.'
.
thanh 17:
'anh thanhhhhh!'
'lấy HỘ tao chai nước!'
'anh thương mày nhất. mày nói đỡ cho anh với trọng đi.'
.
hải 19:
'cong.'
'lùn.'
'anh thương mày nhất. mày nói đỡ cho anh với trọng đi.'
.
dụng 20:
'dạy lại thằng hậu đi!'
'thằng hậu đánh tao!!!'
'anh thương mày nhất. mày nói đỡ cho anh với trọng đi.'
.
trọng 21:
'tha cho dũng đi đau đầu vl.'
'mệt ông dũng vãi. tha cho ông í đi!'
'thằng dũng say rồi qua vác nó về đi!'
...
chuyện 421 mình có giải thích trong chap 22 rồi mà nhiều bạn vẫn không hiểu nhỉ? ai chưa rõ thì đọc lại đoạn của hải nhé.