20. ba từ

Tùy Chỉnh


cre: born to dear 
vì đôi xxx có vẻ lắm đường quá nên tớ đổi nết ngược xíu cho vui nhé :v


ba từ muốn gửi tới người kia?
...
dũng 01:
'em xấu lắm!'
.
mạnh 02:
'đừng xin lỗi!'
.
đại 03:
'ăn nhiều vào!'
.
dũng 04:
'nhấc máy đi!'
.
hậu 05:
'em nằm trên!'
.
trường 06:
'tao nhớ mày!'
.
duy 07:
'tao bỏ cuộc.'
.

huy 08:
'về rồi đây!'
.
phượng 10:
'thằng thanh đâu?'
.
mạnh 11:
'tao quên rồi.'
.
chinh 13:
'tao ghét mày!'
.
đức 14:
'anh yêu em.'
.
thanh 17:
'thôi mà, thôi!'
.
hải 19:
'đợi em với!'
.
dụng 20:
'cút xuống dưới!'
.
trọng 21:
'quên nhau đi.'