Đọc Truyện [ Oneshot ] [ NC-17 ] [ ChanBaek ] Duyên phận - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [ Oneshot ] [ NC-17 ] [ ChanBaek ] Duyên phận

Tác giả: DinhHy_99

Đọc Truyện

Oneshot: Duyên phận

Au : DinhHy_99

Thể loại: hiện đại, vườn trường , NC-17 (nhẹ ), HE

Pairing: Chanyeol x Baekhyun

"Là duyên số đã mang chúng ta quen nhau, biết nhau và bây giờ là bên nhau đúng không?"

Hope u will enjoy~

Danh sách Chap
Loading...