Đọc Truyện [ONESHOT] Đừng Giả ! Yêu Thật Nhé - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [ONESHOT] Đừng Giả ! Yêu Thật Nhé

Tác giả: hoann_kim

Đọc Truyện

- Này ! Cậu không định trả tiền cho tôi

- Khi khác được không ! Bây giờ tôi hết sạch tiền rồi

- Không được ! Lỡ cậu không chịu trả luôn thì sao ???

- Nếu không trả tiền được , vậy tôi sẽ lấy thứ khác để trả !

- Thứ khác ? Là gì ?

- Tình cảm của tôi
_______________________

Tác giả : Kimm Nhạt🌸

Danh sách Chap