Đọc Truyện [ nữ phụ ] xin đừng yêu ta - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [ nữ phụ ] xin đừng yêu ta

Tác giả: AnhThL305

Đọc Truyện

Ngươi là nữ hán tử mạnh mẽ , nhưng mà thực chỉ là cô bé đơn thuần trong thế giới khắc nghiệt này . Ta khắc nghiệt như thế này , thông minh hơn ngươi , thâm độc hơn ngươi vẫn không bằng ... Dẹp dẹp , không cần yêu nam chủ nữa , nữ chính qua với nữ phụ ngươi cho xong
__Phản thị Diện__
Toi chỉ thích viết cho nhanh vì tôi không biết rõ cảm xúc của nhân vật đó như thế nào , cũng không thích miêu tả . Bởi vì đối với tôi , Minh Lam chính là loại vô tư , có nhà có bạn có người thương là ok , cần quắn quéo gì phong cảnh :)

Loading...