Xin ý kiến

Tùy Chỉnh

Mình định end xong bộ này viết thêm một bộ truyện. Mọi người thấy nên viết nữ cường hay nữ phụ? :3