Đọc Truyện Nữ gamer tu chân tại mạt thế. Mang theo hệ thống "Tu chân" tung hoành mạt thế - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Nữ gamer tu chân tại mạt thế. Mang theo hệ thống "Tu chân" tung hoành mạt thế

Tác giả: seohyun_link

Đọc Truyện

Đọc rồi liền biết nha mọi người!!!

Danh sách Chap

Văn án

Chương 1: Xuyên không

Chương 2: Bảng trạng thái nhân vật

Chương 3: Tẩy tủy đan

Chương 4: Không gian (1)

Chương 5: Không gian (2)

Chương 6: Bảng hệ thống sức mạnh chiến đấu

Chương 7: Linh tuyền

Chương 8: Đi học (1)

Chương 9: Đi học (2)

Chương 10: Đi học (3)

Chương 11: Có thêm nhiều bạn

Chương 12: Vòng quay may mắn

Chương 13: Đi mua sắm

Chương 14: Về nhà (1)

Chương 15: Về nhà (2)

Chương 16: Nói cho mọi người trong nhà biết mạt thế sẽ đến

Chương 17: Luyện đao

Chương 18: Đi chơi (1)

Chương 19: Đi chơi (2)

Chương 20: Đi chơi (3)

Chương 21: Nam chủ đầu tiên xuất hiện (1)

Chương 22: Nam chủ đầu tiên xuất hiện (2)

Chương 23: Chợ đêm (1)

Chương 24: Chợ đêm (2)

Chương 25: Pet là Pokemon sao?

Chương 26: Chơi game và gia nhập bang hội

Hello tác giả đã quay trở lại rồi nè

Chương 27: Nữ phụ - Nữ chủ

Chương 28: 3 năm sau

Năm học mới tới rồi cả nhà ơi

Chương 29: Nam chính thứ hai giá đáo (1)

Chương 30: Nam chính thứ hai giá đáo (2)

Ôi lớp tôi!!!

Chương 31: Bạch Yên Nhiên

Lạ lắm nha mọi người!!!

Tg ta đã trở lại rồi nè!!!

Chương 32: Kết giao cùng Bạch Yên Nhiên (1)

Hello mọi người Mair đã trở lại rồi đây!

Mình có 1 việc cần tới sự giúp đỡ của người nè!

Chương 33: Thay đổi cốt truyện

Chương 34: Nữ chính xuất hiện (1)

Hế lu!!!

Chương 35: Nữ chủ xuất hiện (2)

Chương 36: Nữ chủ tìm đến (1)

Chương 37: Nữ chủ tìm đến (2)

Chương 38: Tranh đoạt, trả thù (1)

Chương 39: Tranh đoạt, trả thù (2)

Chương 40: Tranh đoạt, trả thù (3)

Chương 41: Mạt thế giáng lâm (1)

Chương 42: Mạt thế giáng lâm (2)

Chương 43: Sức mạnh

Chương 44: Khởi đầu kỷ nguyên mạt thế

Chương 45: Tìm kiến vật tư (1)

Chương 46: Tìm kiếm vật tư (2)

Chương 47: Tìm kiếm vật tư (3)

Chương 48: Huynh muội Tống gia

Chương 49: Thích chết thì đây chiều

Chương 50: Vật tư đổi mạng