Đọc Truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng FULL - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng FULL

Tác giả: 00oxo00

Đọc Truyện

Tác giả: Nhĩ Căn
Cùng tác giả: [Ngã Dục Phong Thiên - Tiên Nghịch - Cầu Ma - Tam Thốn Nhân Gian]
Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp
Tình trạng: FULL dịch ( 1714 chương )
-----o0o-----
Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.
----oxo----
~~enjoy~~