Đọc Truyện Ngoại truyện - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Ngoại truyện

Tác giả: LanRa7

Đọc Truyện

Chỉ là nơi ấy, cuộc sống ấy, của họ, bình yên, giản dị, hạnh phúc.
Ảnh bìa: Sưu tập từ Internet.
P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family