Đọc Truyện Nghiệp Đế Vương (Mị Ngữ Giả) - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Nghiệp Đế Vương (Mị Ngữ Giả)

Tác giả: autumnheart_

Đọc Truyện

Nghiệp Đế Vương (帝王业)
Tác giả: Mị Ngữ Giả (寐语者)
Thể loại: Ngôn tình cổ đại, cung đình, chiến tranh, tranh quyền đoạt vị, HE chính truyện, SE ngoại truyện
Độ dài: 63 chương + 2 ngoại truyện
Tình trạng bản gốc: hoàn
Tình trạng chuyển ngữ: hoàn
Edit: Hàn Phong Tuyết
Beta: Hàn Phong Tuyết
Nguồn: hanphongtuyet

Lời người up: Mới "khai quật" được bộ này :) Truyện cực kì hay ạ, nhất định sẽ không uổng phí công đọc.

Danh sách Chap

Giới thiệu

Chương 1: Mở đầu. Phong hoa

Chương 2: Phong lưu

Chương 3: Phong vũ

Chương 4: Phu quân

Chương 5: Kinh biến

Chương 6: Hạ Lan

Chương 7: Hiểm hành

Chương 8: Chịu chết

Chương 9: Kinh hồn

Chương 10: Đoạt phách

Chương 11: Sinh tử

Chương 12: Yêu ghét

Chương 13: Họa phúc

Chương 14: Xa cách

Chương 15: Đôi bên

Chương 16: Tiến thoái

Chương 17: Triền miên

Chương 18: Biệt ly

Chương 19: Bị bắt

Chương 20: Hàng tướng

Chương 21: Đoạt thành

Chương 22: Sóng vai

Chương 23: Sát phạt

Chương 24: Cung điện

Chương 25: Thân thích

Chương 26: Tạc phi

Chương 27: Hôm nay

Chương 28: Cung biến

Chương 29: Hận yểu

Chương 30: Thương thế

Chương 31: Ủy thác

Chương 32: Ơn mới

Chương 33: Tiếc nuối

Chương 34: Nam chinh

Chương 35: Đế minh

Chương 36: Xuân về

Chương 37: Chợt lạnh

Chương 38: Ai biệt

Chương 39: Ngờ vực

Chương 40: Ám sát

Chương 41: Thân thiết

Chương 42: Hôn ước

Chương 43: Phế vị

Chương 44: Vọng tưởng

Chương 45: Bi hoan

Chương 46: Lưỡng nan

Chương 47: Báo động

Chương 48: Xuất chinh

Chương 49: Nước ngầm

Chương 50: Quyết tuyệt

Chương 51: Cửu tích

Chương 52: Lung lay

Chương 53: Máu lạnh

Chương 54: Trung gian

Chương 55: Mê trận

Chương 56: Vỡ mưu

Chương 57: Chịu đựng

Chương 58: Mưu cao

Chương 59: Đấu tranh

Chương 60: Hận sâu

Chương 61: Hoàng đồ

Chương 62: Thiên hạ

Chương 63: Thiên cổ

Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 2: Lục y

Loading...