Đọc Truyện [NCT] [No|Min|Jun] Chắc là tớ thích cậu rồi ấy! - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [NCT] [No|Min|Jun] Chắc là tớ thích cậu rồi ấy!

Tác giả: kaiiserngu2910

Đọc Truyện

"Này cậu ơi."
"Ơi?"
"Chắc là tớ thích cậu rồi ấy!"

--- --- ---
Main theme: https://www.youtube.com/watch?v=k-KAY_Glmn4

Lần đầu mình làm đồ ngọt vườn trường, có gì thì anh chị em cứ góp ý ♡

Nhìn tình tay ba vậy thôi chứ chẳng ra gì đâu, thề ((=

Loading...